جدول زمان بندی ارسال مدارک برای متقاضیان مجوز اقامت در استانبول

پرونده های درخواست مجوزاقامت کلیه اتباع خارجی که متقاضی مجوزاقامت در استانبول هستند و و مابین تاریخ های 1 ژوئن 2020 تا 17 آگوست 2020 وقت مصاحبه دارند، از طریق پست/ باربری((kargo تحویل گرفته خواهد شد.

به گزارش اینجا استانبول  اتباع خارجی می بایست پرونده درخواست مجوز اقامت خود را (درخواست اقامت الکترونیکی (e-ikamet) / برگه ثبت نام و دیگر برگه های مبتنی بر درخواست) از طریق پست/ باربری((kargo به ریاست کارگروه مهاجرت شهرستانی که درخواست ارائه داده اند، ارسال نمایند .

بر اساس تاریخ های مصاحبه،  بازه زمانی که پرونده باید از طریق پست ارسال گردد در جدول زیرنشان داده شده است.

تاریخ های مصاحبه

 

بازه زمانی که باید ارسال پستی انجام بگیرد

 

01.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

02.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

03.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

04.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

05.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

08.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

09.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

10.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

11.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

12.06.2020

18.05.2020-29.05.2020

15.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

16.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

17.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

18.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

19.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

22.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

23.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

24.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

25.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

26.06.2020

01.06.2020-12.06.2020

29.06.2020

15.06.2020-26.06.2020

30.06.2020

15.06.2020-26.06.2020

01.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

02.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

03.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

06.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

07.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

08.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

09.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

10.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

13.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

14.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

16.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

17.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

20.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

21.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

22.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

23.07.2020

15.06.2020-26.06.2020

24.07.2020

29.06.2020-10.07.2020

27.07.2020

29.06.2020-10.07.2020

28.07.2020

29.06.2020-10.07.2020

29.07.2020

29.06.2020-10.07.2020

04.08.2020

29.06.2020-10.07.2020

05.08.2020

29.06.2020-10.07.2020

06.08.2020

29.06.2020-10.07.2020

07.08.2020

29.06.2020-10.07.2020

10.08.2020

29.06.2020-10.07.2020

11.08.2020

29.06.2020-10.07.2020

12.08.2020

13.07.2020-24.07.2020

13.08.2020

13.07.2020-24.07.2020

14.08.2020

13.07.2020-24.07.2020

17.08.2020

13.07.2020-24.07.2020

 

 

 

نظرتان را درباره این مطلب بنویسید !

ارسال دیدگاه
captcha